DERNEK ÜYELERİMİZE OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU

YÖNETİM KURULUMUZ TOPLANARAK DERNEĞİMİZİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 18.09.2018 TARİHİNDE SAAT 18:00 DE DERNEK MERKESİNDE YAPILMASINA EKSERİYET SAĞLANMADIĞI, EKSERİYETE BAKILMAKSIZIN İKİNCİ TOPLANTININ 29.09.2018 TARİHİNDE AYNI YER SAAT VE AYNI GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞMEK ÜZERE YAPILMASINA KARAR VERİLDİ.

GÜNDEM MADDELERİ;

 1. AÇILIŞ VE YOKLAMA
 2. DİVAN BAŞKANI VE HEYETİNİN SEÇİMİ SAYGI DURUŞU.
 3. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DENETİM KURULU RAPORUNUN OKUNMASI MÜZAKERESİ.
 4. RAPORLARIN AYRI AYRI İBRAZI.
 5. TAHMİNİ BÜTÇENİN OKUNMASI, MÜZAKERESİ ONAYLANMASI
 6. FASILLAR ARASI AKTARMA YAPMA YETKİSİNİN YÖNETİM KURULUNA VERİLMESİ.
 7. BORÇLANMA YETKİSİ İLE YOLLUK HARCIRAH MİKTARLARININ BELİRLENME YETKİSİNİN YÖNETİM KURULUNA VERİLMESİ.
 8. İKTİSADİ İŞLETME KURMA VEYA KURULU BİR İKTİSADİ İŞLETME İLE OKULLAR AYNI AMAÇLI DERNEKLER BELEDİYELER İLE ORTAK İŞBİRLİĞİ YAPMA YETKİSİNİN YÖNETİM KURULUNA VERİLMESİ.
 9. YENİ YÖNETİM KURULU ASİL-YEDEK YENİ DENETİM KURULU ASİL-YEDEK ÜYELERİNİN SEÇİMİ
 10. DİLEK VE TEMENNİLER
 11. KAPANIŞ.